Previous slide
Next slide

ANLUK - TACHOGRAFY CZĘSTOCHOWA

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze firm transportowych. Nasza oferta jest dopasowana indywidualnie pod klienta i obejmuje:

  • pobieranie, archiwizację i analizę danych z tachografu analogowego i cyfrowego
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców
  • wyliczanie godzin pracy, nadgodzin, dyżurów, godzin nocnych, w zależności od trybu pracy
  • kontrolę wykroczeń kierowcy, analiza naruszeń wg ITD i PIP
  • drukowanie miesięcznej i rocznej kart pracownika oraz zestawienia okresu rozliczeniowego
  • prowadzenie dokumentacji 
  • rozliczenie diet krajowych i zagranicznych 
  • pomagamy w przygotowaniu dokumentacji do kontroli,
  • sprawdzanie i ocenianie stanu dokumentacji oraz uzupełnianiu ewentualnych braków.

WERYFIKACJA CZASU PRACY
tel. 608 370 957

TRANSPORT KRAJOWY
tel. 787 979 355

42-200 Częstochowa
tel. Ceglana 6

TACHOGRAFY

Tachograf jest urządzeniem pomiarowym montowanym w kabinie pojazdu, rejestrującym jego funkcjonowanie, w tym także wskazania prędkościomierza. Urządzenie rejestruje czas jazdy i postoju oraz zapisuje dane na karcie kierowcy i na wbudowanym nośniku pamięci. Tachografy zostały wprowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze oraz zwiększenia komfortu pracy kierowców.

Obowiązkom montażu tachografu podlegają:
– pojazdy przeznaczone do przewozu towarów, których dopuszczalna masa całkowita zestawu (tj. samochód + przyczepa ewentualnie naczepa) przekracza 3,5T
– pojazdy przeznaczone do przewozu osób, które przystosowane są do transportu większej od dziewięciu liczby osób (liczonych łącznie z kierowcą).

Celem stosowania tachografu jest zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych, które powodowane były przez przemęczonych kierowców. Urządzenie monitoruje nie tylko przejechaną przez pojazd drogę, chwilową prędkość, ale także aktywność kierowcy. Ponadto ułatwia rozliczenie się kierowcy z pracodawcą.

Dane z tachografu zapisywane są na zbudowanym nośniku pamięci oraz na mikroprocesorowej karcie kierowcy. Zgodnie z przepisami, dane z tachografu cyfrowego powinny być pobierane co najmniej raz na 3 miesiące – 90 dni. Wobec tego w tym terminie konieczne jest dokonanie odczytu co najmniej jeden raz. Surowo karane są wszelkie ingerencje mające wpływ na zapis z tachografu.

Oferujemy dojazd do klienta oraz przesyłanie danych w pliku do jego archiwizacji.
Dane z odczytu karty należy przechowywać przez 12 miesięcy.

SCZYTYWANIE KART KIEROWCÓW

Podmioty gospodarcze wykonujące przewozy drogowe, właściciele lub użytkownicy pojazdu samochodowego objętego obowiązkiem instalacji tachografu cyfrowego zobowiązani są do regularnego sczytywania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz do ich przechowywania. Sczytywane dane są niezbędne do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu oraz okresu odpoczynku kierowcy. Obowiązek sczytywania danych ma za zadanie chronić informacje przed skasowaniem lub też nadpisaniem. Dane z karty kierowcy obowiązkowo należy sczytywać co najmniej raz na 28 dni.
Odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą, utratą, zniszczeniem oraz dostępem przez osoby nieuprawnione, sczytane dane należy przechowywać przez okres 12 miesięcy.
W przypadku niedotrzymania obowiązku kary nałożone przez Inspekcję Transportu Drogowego mogą być dotkliwe.
Proponujemy usługę sczytywania danych, dzięki której zyskasz gwarancję terminowości oraz profesjonalizm.

EWIDENCJA CZASU PRACY KIEROWCÓW

Profesjonalnie przygotowujemy i prowadzimy Ewidencję czasu pracy kierowcy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców). Pracujemy na oprogramowaniu licencjonowanym, z którego korzysta również Inspekcja Transportu Drogowego. Obsługujemy wszystkie firmy zajmujące się transportem zarówno na potrzeby własne jak i usługowo. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie zapewniając wysoką jakość naszych usług. Zapewniamy terminowe sczytywanie danych z kart kierowców i tachografów.

Proponujemy Państwu:
– pobieranie, archiwizację i analizę danych z tachografu analogowego i cyfrowego.
– ewidencję czasu pracy kierowców
– wyliczanie godzin pracy, nadgodzin ( 50% i 100%), dyżurów, godzin nocnych, w zależności od trybu pracy (podstawowy, równoważny, zadaniowy)
– kontrolę wykroczeń kierowcy, analiza naruszeń wg ITD i PIP
– generowanie formularzy zaświadczeń o dniach wolnych
– drukowanie miesięcznej i rocznej kart pracownika oraz zestawienia okresu rozliczeniowego

Sami pobieramy dane z kart kierowców oraz z tachografów. Skanujemy tarczki tachografu analogowego. Możemy również wykonać analizę i ewidencję na podstawie danych samodzielnie sczytanych i dostarczonych w formie elektronicznej.

DIETY KRAJOWE I ZAGRANICZNE

W firmie transportowej delegacje krajowe i zagraniczne są codziennością życia zawodowego kierowców.
Nie wiesz jak prawidłowo rozliczyć diety krajowe i zagraniczne ?
Boisz się popełnienia błędu w ich rozliczeniu ?

Na co dzień zajmujemy się rozliczaniem diet krajowych i zagranicznych.
Dzięki licencjonowanemu programowi obliczymy należne diety, ryczałty oraz koszty podróży służbowej krajowej lub zagranicznej.
Rozliczanie diet krajowych i zagranicznych z tytułu podróży służbowych, na podstawie wprowadzanych dat i godzin wyjazdów.

POMOC Z DOKUMENTAMI PODCZAS KONTROLI

Nasza firma specjalizuje się w rozliczaniu pracy kierowców w kraju i za granicą.

Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji do kontroli, udzielamy informacji o błędnych czynnościach. Sprawdzamy i oceniamy stan dokumentacji oraz uzupełniamy ewentualne braki. Udzielamy praktycznych porad, jak w danym przypadku należy postąpić prawidłowo i zgodnie z przepisami. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach kierowcy ryzykują kary oraz podpowiadamy, jak tych kar uniknąć. Wskazujemy najkorzystniejsze i bezpieczne rozwiązania problemu z czasem pracy kierowcy. Sprawdzamy poprawność protokołu pokontrolnego oraz przygotowujemy ewentualne odwołania od decyzji po kontroli.

ul. Ceglana 6, 42-200 Częstochowa

WERYFIKACJA CZASU PRACY KIEROWCÓW
tel. 608 370 957
a.orlikowska1989@gmail.com

TRANSPORT KRAJOWY
tel. 787 979 355
lukaszorlikowski1984@gmail.com